Navigácia:  Domov > Elektroinštalácie > Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

hore
Stránka
Ponuka

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

Ponúkame Vám výkon východzích aj pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických rozvodov a zariadení nízkeho napätia (nn).
 
Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 718/2002 Zz v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, rodinných domoch, bytoch apod. pre tieto elektrické zariadenia:
 
  • elektroinštalácie,
  • elektrické ručné náradie,
  • pevné a prenosné elektrické spotrebiče,
  • kancelárska technika, tj. počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, faxy apod.
  • Bleskozvody a ďalšie…
Zabezpečujeme revízie elektrických inštalácií, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (obvodov) uskutočňujeme v súlade s normou STN 33 2000-6-61 (východiskové revízie) a s normou STN 33 1500 (periodické revízie).
Podľa týchto noriem je potrebné podrobiť všetky bytové a nebytové priestory (rodinné domy, byty, komerčné priestory, kancelárie, výrobné haly) najprv východiskovou revíziou a následne pravidelnými periodickými revíziami v závislosti od prostredia, konštrukcie a využitia objektu.
Tieto normy sa vťahujú na elektrické zariadenia pevne nainštalované v budovách. To sú predovšetkým rozvádzače, rozvodnice, zásuvky, motorové, svetelné a ostatné napájacie okruhy pre všetko vybavenie využívajúce elektrický prúd.
Periódy pravidelných revízii su rôzne, napr. rodinný dom by mal prejsť pravidelnou periodickou revíziou raz za 5 rokov. Kancelárie, školy, hotely a reštaurácie raz za 3 roky. Obchodné domy, kiná a divadlá raz za 2 roky.
« späť hore ďalej »
hore
Stránka
Ponuka
hore
Stránka
Ponuka

Spoločnosť Vorax, s.r.o. je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 50690/B.

Copyright © 2007-2019 Vorax, s.r.o.

Prihlásenie