Navigácia:  Domov > INFRATEC - Monitorovacie systémy (RMS)

hore
Stránka
Ponuka

INFRATEC - Monitorovacie systémy (RMS)

Dosiahnutie vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti zaručuje monitorovací systém fyzikálnych parametrov inštalácie (napájanie, teplota, vlhkosť, dym, voda atď.) a kontrolovaného fyzického prístupu k inštalácii.

RMS systém monitoruje a chráni všetky zariadenia inštalované v skriniach pre LAN, telekomunikácie a servery pred rizikami spojenými s neoprávnenou manipuláciou alebo sabotážov, poruchami spôsobenými prehriatím alebo zničením vplyvom požiaru, výpadku napájania alebo prepätím v napájacej sieti a poruchami vplyvom vibrácií. Široký výber snímačov slúži k meraniu parametrov okolného prostredia a poskytuje údaje o prevádzkovom stave. Výsledky sú vyhodnocované lokálne priamo v RMS a indikované buď lokálne alebo v nadradenom systéme prepojenom sieťou Ethernet. Prepojenie medzi vstupnými a výstupnými parametrami je možné vďaka flexibilnému systému programovatelných logických väzieb. Digitálne výstupy umožňujú spínanie externých zariadení.

K RMS systému je možné pripojiť nasledujúce snímače:

 • Teplotný snímač
 • Vlhkostný snímač
 • Kombinovaný teplotný/vlhkostný snímač (snímače teploty a vlhkosti môžu mať vďaka digitálnemu princípu merania dĺžku kábla až 20 m bez kalibrácie a sú odolné proti rušeniu)
 • Dverné kontakty
 • Prístupový senzor (magnetický snímač) vhodné pre bočnice a veko skrine
 • Dymový snímač
 • Otrasový snímač s nastavitelnou citlivosťou
 • Infračidlo pohybu v okolitom priestore
 • Vodný snímač
 • Čítačka čipovej karty (v spojení s elektrickým zámkom pre adresnú kontrolu prístupu)

RMS systém je vybavený dostatočným počtom vstupných a výstupních konektorov:

 • Monitorovanie sieťového napájania (3x)
 • Digitálne bezpotenciálové vstupy s pomocným napätím 12V (8x)
 • Digitálne alarm vstupy (4x)
 • Snímače teploty/vlhkosti (4x)
 • Vstupy z UPS (2x)
 • Digitálne výstupy 230V/1,5A (4x)
 • Sériový interface pre riadenie a kontrolu externých zariadení (klimatizačná jednotka, UPS, čítačka čipovej karty apod.). Jeden z interface môže byť konfigurovaný ako I2C bus. (2x SUB-D9)
 • Komunikačný interface s COM pre pripojenie terminálu (VT100 kompatibilný) (RJ11 na prednom paneli)
 • LAN 10baseT s podporou SNMP (RJ45)

RMS systém je kompaktná 19“ jednotka s výškou iba 1U, ktorá môže byť jednoducho integrovaná do nových i existujúcich inštalácií. Pre nasadenie v telekomunikáciách je k dispozícii varianta s jednosmerným napájaním 48V. Počet vstupov umožňuje obsiahnuť inštaláciu v jednej alebo v niekoľkých susedných skriniach. Vzhľadom k tomu, že RMS systém je postavený na báze procesoru Intel, je vybavený dostatočným množstvom programovej aj operačnej pamäte a prevádzkovaný pod operačným systémom Linux, ponúka z užívateľského hľadiska radu výhodných vlastností. Programové vybavenie môže byť aktualizované pomocou TFTP. Pre prípad zlihania update je stará verzia programového vybavenia rovnako uložená v RMS. Konfigurácia jednotky môže byť uložená alebo nahraná pomocou TFTP. Táto konfigurácia sa vytvára lokálne pomocou VT100 kompatibilného terminálu alebo diaľkovo pomocou TELNETu. Je možný tiež prístup cez browser.

Hlavnou prednosťou je však hardwarová aj softwarová podpora SNMP protokolu pre integráciu do centrálneho managementu siete. Súčasťou dodávky je MIB tabulka pre bezproblémové začlenenie RMS do vštkých bežných platforiem sieťového managementu, napr. HP OpenView alebo Cabletron Spectrum. Napríklad po zasunutí čipovej karty do snímača je kód karty prenesený do RMS systému. Tento „kľúč“ je porovnaný s databázov oprávnených užívatelov a pri kladnom vyhodnotení je otvorený elektrický zámok dverí skrine. Zároveň je vyslaná správa o tejto udalosti nadradenému systému, ktorý ju môže iba archivovať alebo okamžite informovať správcu správou na jeho terminále, e-mailom alebo SMS správou na mobilný telefón. Podobným spôsobom môžu byť ošetrené iné udalosti, napríklad prekročenie medznej prevádzkovej teploty.

« späť hore ďalej »
hore
Stránka
Ponuka
hore
Stránka
Ponuka

Spoločnosť Vorax, s.r.o. je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 50690/B.

Copyright © 2007-2019 Vorax, s.r.o.

Prihlásenie