Rozvádzače Knurr

Dodávame vyskozáťažové rozvádzače.Naša flexibilna modulárna konštrukcia dovoľuje rôzne riešenia od otvoreného rámu cez tradičné sieťové rozvádzače až po serverové skrine prispôsobené pre zástavbu serverov rôznych výrobcov. Modifikované modely v jednoduchom alebo delenom prevedení najlepšie spĺňajú požiadavky ISP/ASP a kolokačných centier. Konkurenčnou výhodou je nižšia hmotnosť pri súčasnej vysokej tuhosti konštrukcie vďaka využitiu hliníkového rámu s patentovaným prierezom.
 

Základom nami dodávaného osvedčeného skríňového systému je tuhý montovaný rám z hliníkových profilov, čo výrazne znižuje hmotnosť skríň a na prianie zákazníka umožňuje dodávku v rozmontovanom stave. Krycie plechové diely sú vyrábané z pozinkovaného plechu a na viditelných plochách opatrené práškovým nástrekom vo svetlo šedej farbe RAL 7032 (na prianie RAL 7035 alebo iný odtieň). Rovnaká konštrukcia umožňuje jednoducho technicky kombinovať rôzne prevedenia skríň pri zachovaní rovnakého designu.


 

Pre inštalácie v uzavretých klimatizovaných priestoroch sa výborně osvedčili úsporné základné rámy poskytujúce vynikajúci prístup pri montáži zariadení a neobmedzujúce ventiláciu. Pri obvyklej inštalácii do radov sa prevádza pevné spojenie rámov k sebe. Niektoré plochy – napr. bočnice rady – môžu býť uzavrené krycími panelmi. Šírka rámov môže byť 600 až 900 mm, hĺbka 600 až 1000 mm. Pri dodávke v rozmontovanom stave, ktorá šetrí prepravné a skladovacie náklady, nezaberie montáž jedného rámu viac ako 15 minút (2 pracovníci, ručné a elektrické náradie).

 

Tradičné sieťové inštalácie sú doménou skríň Miracel a ich úspornej varianty Miracel Basic. Základný rozdiel medzi oboma variantmi je v prevedení dverí, ktoré však i v úspornom prevedení ponúkajú 3-bodový zamykací systém a dostatočne tuhé prevedenie. Prednosťami rady Miracel je vysoké využitie zastavaného prierezu pre užitočnú inštaláciu, veľká ponuka rôznych modelov, možnosť 19“ i metrické zástavby, možnosť jednoduchej zmeny konfigurácie v budúcnosti (posilenie ventilácie, zvýšenie IP krytia alebo EMC tienenia) a usporiadané vedenie kabeláže. Nie vždy docenenou peednosťou je patentované prevedenie montážnych profilov (19“ alebo metrických) s T-drážkou pre spojitú montáž zariadení.

 

Odlišným inštalačným požadavkám inštalácie serverov vychádza vústrety Miracel Server Rack. Stále sa často zabúda, že súčasný server v 19“ alebo stolnom prevedení vyžaduje pri inštalácii do skrine dôkladnú ventiláciu, dostatočnú instalačnú hĺbku a zaručenú stabilitu skrine pri vysunutí servera z pôdorysu skrine. Bežný sieťový rozvádzač prierezu 600x800 alebo dokonca 600x600 tieto požiadavky naozaj nespĺňa. Nami ponúkané modely serverových skriní s ventilovanými prednými a zadnými dverami zaručujú dostatočnú vodorovnú ventiláciu serverov pomocou ich ventilátorov bez nutnosti prídavnej ventilačnej jednotky. Vďaka tomu klesá prevádzkový hluk inštalácie. Celková hĺbka 900 mm (volitelne až 1000 mm) dovoluje bezproblémovú inštaláciu všetkých vyrábaných serverov. Predsunutý mobilný podstavec zaišťuje potrebnú stabilitu proti prevrhnutiu a zároveň dovoluje jednoduché posúvanie skríň pri inštaláciii alebo pri servise. Na základe praktických skúseností ponúkame varianty serverových skriní prispôsobené vnútorným vybavením a príslušenstvom pre zástavbu serverov vštkých renomovaných výrobcov. A to za cenu, ktora je v porovnaní s OEM serverovými skriňami viac než zajujímavá.

Odpoveďov na požiadavky z oblasti ASP/ISP je ponuka kolokačních skríň v niekoľkých prevedeniach. Jednopriestorové skrine sú obdobou serverových skríň. Delené skriňe sú tvorené navzájom oddelenými samostatne prístupnými boxami s pasívnou ventiláciou, rozvodom napájania a káblovými kanálmi. Počet boxov je 2 až 7, výška boxov sa pohybuje od 6 do 20U. Samozrejmosťou je prispôsobenie špecifikovanýcm požiadavkám inštalácie a ponuka dodávky „na kľúč“ vrátane inštalácie v dátových centrách.

Ponuka skriňových systémov by nebola úplná bez ucelenej ponuky potrebného príslušenstva - zámkových systémov, pomôcok pre vedenie metalickej a optickej kabeláže, ventilácie a klimatizácie, zásuvkových líšt a ďalšieho. Najmä zo strany dátových centier bol vyvolaný dopyt po dokonalejších zámkových systémoch ako je súčasná obvyklá ponuka zámkov ovládaných rovnakým alebo rôznym kľúčom. Teraz sú k dispozícii tiež mechanické kódové zámky volitelne ovládané generálnym kľúčom (pre prístup správcu dátového centra) alebo elektrické zámky s rôznym typom kódového ovládania a opäť s možnosťou generálneho kódu.

    

 Vnútorné rozvádzače

 

    

   Klimatizačná technika

    

   Vonkajšie rozvádzače

  

   Malé 19“ rozvádzače

  

   Mobilné riešenia

  

   Systémy s vysokým chladiacim výkonom