Kontakt

Vorax, s.r.o.
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 43961274 
DIČ: 2022550827 
IČ DPH: SK2022550827

Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2628180130/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2818 0130 
SWIFT kód: TATR SK BX

Tel.: +421 2 2028 3061
Tel.: +421 907 93 93 99
E-mail: info(@)vorax.sk