Štruktúrované kabeláže

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť dodávku počítačových sietí komplexne, to znamená od návrhu riešenia cez jeho samotnú realizáciu až po odovzdanie a vystavenie certifikačných meraní a protokolov. Našu činnosť v tejto oblasti delíme na tieto časti:

Projekcia 
- projektovanie elektrických slaboprúdových rozvodov
- projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže - LAN siete, telefónny rozvod
- technické a výkresové spracovanie projektu

Realizácia pasívnej časti 
- inštalácia dátových – metalických a optických rozvodov na báze Ethernetu 10/100/1000
- inštalácia elektrických slaboprúdových rozvodov
- lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov a zásuviek
- podlahové systémy uložené v mazanine a plávajúce v mazanine
- certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov

Realizácia aktívnej časti 
- inštalácia aktívnych prvkov siete: repeatrov, hubov, switchov, routrov, tranceiverov
- nastavenie aktívnych, manažovateľných prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
- zabezpečenie prepojenia LAN sietí
- management LAN/WAN sietí
- konzultačná činnosť, užívateľská podpora